Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký mua điện sinh hoạt Điện lực Bình Phước Điện, Năng Lượng 7 2048
2 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 2358
3 1. Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 3 143
4 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực Công chứng 2 526
5 (Có thuế) Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Đồng Phú Đất đai (vùng sâu vùng xa) 30 1163
6 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. UBND xã Thiện Hưng Đất đai cấp xã (Vùng sâu vùng xa) 33 671
7 1. Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Ban quản lý Khu kinh tế Lao động tiền lương (BQL KKT) 15 82
8 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 3 4204
9 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Công an 1 92
10 1.(Nhóm C) Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 5 100
11 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 9 883
12 Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Công thương (BQLKKT) 15 22
13 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 921
14 Hiệp thương giá Sở Tài chính Giá công sản 15 742
15 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 25 4384
16 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 20 1419
17 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh UBND xã Đồng Nơ TTHC bãi bỏ 25 761
18 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 10 2725
19 Cấp bản sao trích lục hộ tịch TT Tân Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 5540
20 Xác nhận vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn Lĩnh vực tín dụng 30 254