Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1T. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 63
2 2T. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 59
3 4T. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 68
4 7. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện Trong ngày 96
5 4. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện Trong ngày 123
6 1. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 5 76
7 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 82
8 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 101
9 4. Chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho người có công khi từ trần Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 84
10 5. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 73
11 6. Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có công Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 79
12 7. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 5 85
13 8. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 85
14 9. Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 86
15 10.Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 97
16 11. Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 93
17 12. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 82
18 13. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 73
19 14. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 66
20 15. Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc Bù Gia Mập Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 70