Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 27653
2 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 25909
3 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 21288
4 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 22862
5 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 19781
6 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 17182
7 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 31465
8 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 15663
9 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 22239
10 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 25996
11 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 32634
12 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 21447
13 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 19144
14 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở nông thôn UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 23598
15 Chứng thực Hợp đồng đổi nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 2589
16 Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 5051
17 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 7383
18 Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 6322
19 Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 4297
20 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường 20 2212