Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 22383
2 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 19383
3 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 16836
4 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 30770
5 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 15308
6 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 21745
7 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 25437
8 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 31916
9 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 20991
10 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 18762
11 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở nông thôn UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 23117
12 Chứng thực Hợp đồng đổi nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 2523
13 Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 4943
14 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 7220
15 Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 6180
16 Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 4212
17 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường 20 2200
18 1.2 (15 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 189 Nộp hồ sơ mức 3
19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13749
20 Đăng ký khai sinh TT Tân Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 7617 Nộp hồ sơ mức 3