Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.2 (15 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 189 Nộp hồ sơ mức 3
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13760
3 Đăng ký khai sinh TT Tân Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 7713 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 154
5 3.Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 1008
6 1. Miễn giảm tiền thuê đất Cục Thuế Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 151
7 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 169
8 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục Thuế Hóa Đơn 2 139
9 1. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Khai thuế 5 975
10 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 891
11 1. Tính lệ phí trước bạ, nhà đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (5 ngày làm việc) Cục Thuế Đất đai (thuế) 5 965
12 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Lúa - Cây lâu năm) Thị xã Bình Long Tài nguyên & Môi trường 20 230 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (8 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 8 1719
14 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 163
15 1. Đối với hồ sơ hoàn trước kiểm tra sau Cục Thuế Hoàn Thuế 5 844
16 1. Xin nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 115 98 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 7 60
18 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 20 733
19 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 15 77
20 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 7 93 Nộp hồ sơ mức 3