Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 8290
2 Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 7222
3 Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 4894
4 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Bù Đốp Tài nguyên & Môi trường 20 2264
5 1.2 (15 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 195 Nộp hồ sơ mức 3
6 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Phường Phú Đức Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13976
7 Đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 8789 Nộp hồ sơ mức 3
8 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Quang Minh TTHC bãi bỏ 35 879
9 1.2.b.HT.Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 25 2949
10 1. Miễn giảm tiền thuê đất Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 154
11 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 173
12 2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Bình Phước Hồ sơ khai thuế 10 158
13 3.Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Cục thuế Bình Phước Hồ sơ khai thuế 10 1011
14 1. Đối với hồ sơ hoàn trước kiểm tra sau Cục thuế Bình Phước Hoàn Thuế 5 849
15 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 1172
16 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Lúa - Cây lâu năm) Thị xã Bình Long Tài nguyên & Môi trường 20 243 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (8 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 8 1866
18 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 168
19 1. Tính lệ phí trước bạ, nhà đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (5 ngày làm việc) Cục thuế Bình Phước Đất đai (thuế) 5 972
20 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa Đơn 2 142