Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 4 1548
2 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 4 1470
3 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 10 1753
4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 10 2343
5 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 8 898
6 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 1 2845
7 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 6 2277
8 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 7 2161
9 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 5 2355
10 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 2 1685
11 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 15 1886
12 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 40 1733
13 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 10 8200
14 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 25 1770
15 Giải quyết chế độ mai táng phí và giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 20 621
16 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 20 1434
17 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 40 1101
18 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 25 620
19 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 10 637
20 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH 10 1312