Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. Sở Công thương Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 5 57
2 43. Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 15 209
3 43. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 75 Nộp hồ sơ
4 1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 117
5 43. Đóng dấu búa kiểm lâm Sở NN và PTNT Kiểm lâm 10 61
6 43. Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 15 61
7 43. Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) Trong ngày 31
8 Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4 : Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. UBND Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 10 91
9 43. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 3 17
10 Giải quyết chế độ mai táng cho các đối tượng theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Bình Phước (MTP nguồn địa phương) Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 10 37
11 44. Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 15 70
12 2. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 105
13 44. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 86 Nộp hồ sơ
14 44. Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 216
15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. Sở Công thương Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 5 51
16 44. Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 3 25
17 44. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 15 31
18 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. Sở Công thương Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 5 45
19 45. Giải quyết mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng chính sách khi từ trần Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 218
20 3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 101