Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 32. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 5 36
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh làm Tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 4 95
3 32. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Sở NN và PTNT Kiểm lâm 16 127
4 26. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Sở Tư pháp Công chứng 10 63 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 32. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 67
6 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 15 12
7 Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” UBND Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 10 26
8 32. Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội Vụ Tôn Giáo 1 13 Nộp hồ sơ mức 3
9 27. Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư pháp Công chứng 14 73 Nộp hồ sơ mức 3
10 33. Giao nộp gấu cho nhà nước Sở NN và PTNT Kiểm lâm 20 83
11 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 4 104
12 33. Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 5 32
13 33. Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 5 228
14 33. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 95 Nộp hồ sơ mức 3
15 33. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi Trường Đất đai 15 124
16 33. Thông báo đủ điều kiện hoạt động của cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage). Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 3 148
17 Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 3 798
18 33. Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 5 94
19 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động UBND Thị xã Bình Long Lao động - TBXH 300 2069
20 33. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh. Sở Nội Vụ Tôn Giáo 1 10 Nộp hồ sơ mức 3