Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 6 6437
2 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 5 2166
3 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 20 5328
4 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 5 3806
5 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 17 4532
6 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 20 5333
7 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 25 4241
8 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 20 1805
9 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 50 5496
10 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 50 4194
11 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 30 2810
12 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 25 3955
13 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 25 4242
14 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 15 4412
15 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 30 3358
16 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 15 3653
17 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 13 3955
18 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 22 2468
19 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 25 3304
20 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH UBND xã Bom Bo Lao động - Thương binh - Xã hội 28 2574