Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 1 11299 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 1 8403
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 1 3298 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 3 4613
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 3 23694
6 Đăng ký khai tử UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 1 4261 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 5 4298
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 5 4971
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 5 4451
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 1 3314
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 3 3660
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 7 2331
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 1 4451
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 3 4108
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 2 4852
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 3 4553
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 3 4732
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 5 4652 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 5 3642
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Bình Minh Lĩnh vực Hộ tịch 5 4331 Nộp hồ sơ mức 3