Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 1 6372
2 Đăng ký kết hôn UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 1 2460 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 3 3793
4 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 3 18279
5 Đăng ký khai tử UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 1 3470 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 5 3513
7 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 5 4136
8 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 5 3634
9 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 1 2490
10 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 3 2832
11 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 7 1517
12 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 1 3617
13 Đăng ký giám hộ. UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 3 3290
14 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 2 4037
15 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 3 3761
16 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 3 3912
17 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 5 3840 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 5 2824
19 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 5 3540 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại khai tử UBND xã Đức Liễu Lĩnh vực Hộ tịch 5 3466 Nộp hồ sơ mức 3