Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 11 668
2 2.1 (Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 1090
3 2.2. (Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 39
4 2.3. (Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 45
5 2.4. (Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 44
6 3. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 7 1039
7 4. Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 37 1068
8 5. Giám định vết thương còn sót Sở Lao động TB&XH Người có công 37 1198
9 6. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 8 207
10 7. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 30 1076
11 8. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Sở Lao động TB&XH Người có công 57 970
12 9. Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 30 124
13 10. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Sở Lao động TB&XH Người có công 7 41
14 11. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Sở Lao động TB&XH Người có công 7 33
15 12LT. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động TB&XH Người có công 8 33
16 13LT. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần. Sở Lao động TB&XH Người có công 8 1018
17 14LT. Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 8 590 Nộp hồ sơ mức 3
18 15LT. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Sở Lao động TB&XH Người có công 8 995
19 16LT. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sở Lao động TB&XH Người có công 111 192
20 17LT. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sở Lao động TB&XH Người có công 111 31