Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 5973
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 15 8062
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 6552
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 15 6837
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 15 8120
6 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 6402
7 Đăng ký giám hộ cử Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 7700
8 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 2 8288
9 Thay đổi hộ tịch Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 6036
10 Cải chính hộ tịch Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 6596
11 Bổ sung hộ tịch Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 7498
12 Xác định lại dân tộc Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 3858
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 12 5754 Nộp hồ sơ mức 3