Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG BÁO MỚI

Tin mới nhất

Danh sách số nhánh của các quầy hướng dẫn tại Trung tâm Hành chính công Bình Phước

Trung tâm Hành chính công xin thông báo về việc bố trí lại vị trí các quầy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và số điện thoại liên hệ của các bộ phận tại Trung tâm Hành chính công như sau:

Số điện thoại: 0271.6254.888

Đơn vị/Bộ phận

Số quầy

Số máy lẻ
(gọi qua tổng đài: 0271.6254888)

Sở Giao thông vận tải

01

201

Sở Giao thông vận tải

02

202

Bảo hiểm xã hội

03

203

Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

(Công an tỉnh)

05

205

Con dấu, kinh doanh có điều kiện…
(Công an tỉnh)

06

206

Sở Nội vụ

07

207

Thu phí

08

208

Văn Thư

09

209

Sở Tư Pháp

11

211

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

212

Sở Y tế

13

213

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
(Sở Y tế)

15

214

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

15

215

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

16

216

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

17

217

Lĩnh vực Vốn đầu tư…
(Sở Kế hoạch & Đầu tư)

18

218

Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
(Sở Kế hoạch & Đầu tư)

19

219

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
(Sở Kế hoạch & Đầu tư)

20

220

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
(Sở Kế hoạch & Đầu tư)

21

221

Ban Quản lý Khu kinh tế

22

222

Sở Khoa học Công nghệ

23

223

Sở Công Thương

24

224

Sở Xây Dựng

25

225

Lĩnh vực Đất đai
Sở Tài Nguyên Môi Trường

26

226

Lĩnh vực Đất đai

Sở Tài Nguyên Môi Trường

27

227

Nước, Khoáng sản, Môi trường
Sở Tài Nguyên Môi Trường

28

228

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29

229

Cục thuế tỉnh

30

230

Quẩy tổng hợp (Nhận thủ tục của: Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ)

31

231

Trả kết quả

32

232

Trả kết quả

34

234

Nộp hồ sơ trực tuyến,
Công nghệ thông tin

35

235

Khiếu nại, tố cáo
(Bộ phận kiểm tra và giám sát)

 

241

Khiếu nại, tố cáo
(Bộ phận kiểm tra và giám sát)

 

242

Kế toán

 

243

PGĐ Đỗ Xuân Đăng

 

244

PGĐ Bùi Gia Khánh

 

245

TIN LIÊN QUAN