Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

THÔNG BÁO MỚI

Tin mới nhất

Nộp hồ sơ trực tuyến

Quy trình

Bước 1: Tra cứu thủ tục, tải biểu mẫu (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 2: Đăng ký tài khoản (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 3: Đăng nhập  (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 4: Nộp hồ sơ (xem hướng dẫn chi tiết)

(Nếu có) Bước 5: Bổ sung hồ sơ, nộp lệ phí(xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 6: Xác nhận nộp hồ sơ (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 8: Nhận kết quả 

Bước 9: Đánh giá sự hài lòng (xem chi tiết)

TIN LIÊN QUAN

2
29 Tháng Chín 2017

Hướng dẫn sử dụng

3
29 Tháng Chín 2017

Đổi mật khẩu