TIN MỚI:

Nộp hồ sơ

Bước 1 : Đăng nhập

Bước 2 : Bấm vào nút “Nộp hồ sơ” bên thanh menu trái

Bước 3 : Nhập thông tin người nộp

Lưu ý : Trường thông tin có dấu (*) là trường bắt buộc điền

Bước 4 : Nhập thông tin dịch vụ công

Nhập theo thứ tự :

 1. Nhập Đơn vị tiếp nhận
 2. Nhập Lĩnh vực giải quyết (tham khảo bộ thủ tục)
 3. Nhập Nội dung công việc
 4. Nhập Mức dộ dịch vụ
  • Mức độ 3 : Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công

  • Mức độ 4 : Nhận kết quả tại nhà  (điền địa chỉ nhận hồ sơ, cá nhân tự chi trả các khoản phí phát sinh khi sử dụng dịch vụ bưu chính công ích)

Bước 5 : Nhập thông tin dịch vụ công

Bước 6: Scan và tải tài liệu đính kèm

 • Scan tài liệu
 • Đính kèm tài liệu

 • Bấm nút [NỘP HỒ SƠ]

 

TIN LIÊN QUAN

2
08 Tháng Giêng 2018

Đăng nhập

4
19 Tháng Mười Hai 2017

Đăng ký tài khoản