Một cửa điện tử

Tháng 05/2024

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

99,74%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 30/05/2024)

NĂM 2024

219188

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 29423

TIẾP NHẬN MỚI: 189765

TIẾP NHẬN HÔM NAY: 1964

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 190514

ĐANG GIẢI QUYẾT: 10265

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.