Một cửa điện tử

Tháng 10/2022

Sở Văn hóa - Thể thao và DL
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 04/10/2022)

NĂM 2022

234

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 0

TIẾP NHẬN MỚI: 234

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 231

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.