Một cửa điện tử

Tháng 05/2024

Sở Văn hóa - Thể thao và DL
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 26/05/2024)

NĂM 2024

141

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 7

TIẾP NHẬN MỚI: 134

TIẾP NHẬN HÔM NAY: 0

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 133

ĐANG GIẢI QUYẾT: 8

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.