Một cửa điện tử

Tháng 06/2023

Sở Văn hóa - Thể thao và DL
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 03/06/2023)

NĂM 2023

139

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 1

TIẾP NHẬN MỚI: 138

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 134

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.