Một cửa điện tử

Tháng 05/2021

Sở Văn hóa - Thể thao và DL
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 13/05/2021)

NĂM 2021

225

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 0

TIẾP NHẬN MỚI: 225

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 215

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.