Một cửa điện tử

Tháng 01/2022

Sở Xây dựng
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 19/01/2022)

NĂM 2022

92

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 44

TIẾP NHẬN MỚI: 48

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 48

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.