Một cửa điện tử

Tháng 12/2022

Sở Xây dựng
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 05/12/2022)

NĂM 2022

354

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 39

TIẾP NHẬN MỚI: 315

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 341

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.