Một cửa điện tử

Tháng 04/2024

Sở Xây dựng
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 21/04/2024)

NĂM 2024

90

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 7

TIẾP NHẬN MỚI: 83

TIẾP NHẬN HÔM NAY: 0

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 70

ĐANG GIẢI QUYẾT: 19

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.