Một cửa điện tử

Tháng 06/2021

Sở Xây dựng
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 25/06/2021)

NĂM 2021

694

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 91

TIẾP NHẬN MỚI: 603

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 642

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.