Một cửa điện tử

Tháng 06/2024

UBND xã Lộc Thiện
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 14/06/2024)

NĂM 2024

522

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 3

TIẾP NHẬN MỚI: 519

TIẾP NHẬN HÔM NAY: 0

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 512

ĐANG GIẢI QUYẾT: 10

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.