Một cửa điện tử

Tháng 04/2024

UBND Xã Long Bình
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 15/04/2024)

NĂM 2024

644

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 0

TIẾP NHẬN MỚI: 644

TIẾP NHẬN HÔM NAY: 0

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 634

ĐANG GIẢI QUYẾT: 10

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.