Một cửa điện tử

Tháng 03/2024

UBND Xã Phú Riềng
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 04/03/2024)

NĂM 2024

318

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 7

TIẾP NHẬN MỚI: 311

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 297

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.