Một cửa điện tử

Tháng 07/2024

Huyện Hớn Quản
giải quyết

99,57%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 16/07/2024)

NĂM 2024

20407

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 3008

TIẾP NHẬN MỚI: 17399

TIẾP NHẬN HÔM NAY: 0

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 17468

ĐANG GIẢI QUYẾT: 1242

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.