Một cửa điện tử

Tháng 09/2023

Huyện Hớn Quản
giải quyết

99,75%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 29/09/2023)

NĂM 2023

33692

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 5143

TIẾP NHẬN MỚI: 28549

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 29881

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.