Một cửa điện tử

Tháng 07/2024

Huyện Bù Đăng
giải quyết

99,85%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 18/07/2024)

NĂM 2024

24386

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 2780

TIẾP NHẬN MỚI: 21606

TIẾP NHẬN HÔM NAY: 142

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 20958

ĐANG GIẢI QUYẾT: 949

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.