Một cửa điện tử

Tháng 06/2023

Sở Lao động TB&XH
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 10/06/2023)

NĂM 2023

21.335

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 8

TIẾP NHẬN MỚI: 21.327

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 21.306

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.