Một cửa điện tử

Tháng 10/2021

Sở Lao động TB&XH
giải quyết

99%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 20/10/2021)

NĂM 2021

557

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 8

TIẾP NHẬN MỚI: 549

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 553

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.