Một cửa điện tử

Tháng 10/2022

Sở Lao động TB&XH
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 04/10/2022)

NĂM 2022

20.058

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 6

TIẾP NHẬN MỚI: 20.052

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 20.043

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.