Một cửa điện tử

Tháng 12/2023

Huyện Phú Riềng
giải quyết

99,82%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 11/12/2023)

NĂM 2023

44726

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 4195

TIẾP NHẬN MỚI: 40531

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 41445

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.