Một cửa điện tử

Tháng 01/2021

Sở Tài nguyên và Môi Trường
giải quyết

58%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 19/01/2021)

NĂM 2021

241

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 189

TIẾP NHẬN MỚI: 52

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 117

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.