Một cửa điện tử

Tháng 06/2023

Sở Tài nguyên và Môi Trường
giải quyết

98%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 10/06/2023)

NĂM 2023

586

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 158

TIẾP NHẬN MỚI: 428

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 416

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.