Một cửa điện tử

Tháng 10/2022

Sở Tài nguyên và Môi Trường
giải quyết

99%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 04/10/2022)

NĂM 2022

1.120

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 165

TIẾP NHẬN MỚI: 955

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 960

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.