Một cửa điện tử

Tháng 08/2020

Sở Tài nguyên và Môi Trường
giải quyết

91,78%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 04/08/2020)

NĂM 2020

965

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 170

TIẾP NHẬN MỚI: 795

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 791

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.