Một cửa điện tử

Tháng 04/2021

Sở Tài nguyên và Môi Trường
giải quyết

71%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 16/04/2021)

NĂM 2021

562

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 155

TIẾP NHẬN MỚI: 407

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 466

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.