CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001931.000.00.00.H10 - 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4768 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001762.000.00.00.H10 - 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 3322 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2707 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2817 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2824 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2131 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2169 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 1866 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 1929 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 1834 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 1536 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.001728.000.00.00.H10 - 29. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4673 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.001732.000.00.00.H10 - 30. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4542 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 6504 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 6292 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 6216 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 5914 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4663 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 5881 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.003243.000.00.00.H10 - 15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4794 4 Nộp hồ sơ mức 4