CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001931.000.00.00.H10 - 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4968 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001762.000.00.00.H10 - 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 3481 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2854 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2967 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2955 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2300 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2329 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2005 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 2065 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 1986 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 1680 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001728.000.00.00.H10 - 29. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4825 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001732.000.00.00.H10 - 30. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4679 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 6699 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 6461 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 6384 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 6051 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4837 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 6088 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003243.000.00.00.H10 - 15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 4938 Toàn trình Nộp hồ sơ