Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Lộc Tấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 7260 Nộp hồ sơ mức 4
2 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Lộc Tấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 5748 Nộp hồ sơ mức 4
3 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND xã Lộc Tấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 5011 Nộp hồ sơ mức 4
4 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Lộc Tấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 5076 Nộp hồ sơ mức 4
5 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Lộc Tấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 5005 Nộp hồ sơ mức 4
6 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Lộc Tấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 5043 Nộp hồ sơ mức 4
7 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND xã Lộc Tấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 4960 Nộp hồ sơ mức 4
8 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới UBND xã Lộc Tấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 4755 Nộp hồ sơ mức 4
9 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Lộc Tấn Văn hóa thể thao (X) 3,5 4849 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Lộc Tấn Văn hóa thể thao (X) 6 4078 Nộp hồ sơ mức 4
11 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND xã Lộc Tấn Văn hóa thể thao (X) 3,5 3781 Nộp hồ sơ mức 4
12 4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (cấp xã) UBND xã Lộc Tấn Văn hóa thể thao (X) 3,5 3704 Nộp hồ sơ mức 4
13 5. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (cấp xã) UBND xã Lộc Tấn Văn hóa thể thao (X) 3,5 3698 Nộp hồ sơ mức 4
14 6. Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã Lộc Tấn Văn hóa thể thao (X) 10 942 Nộp hồ sơ mức 4
15 7. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã Lộc Tấn Văn hóa thể thao (X) 10 911 Nộp hồ sơ mức 4
16 8. Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND xã Lộc Tấn Văn hóa thể thao (X) 10 932 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Lộc Tấn Giáo dục - Đào tạo (X) 10 375 Nộp hồ sơ mức 4
18 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Lộc Tấn Giáo dục - Đào tạo (X) 15 239 Nộp hồ sơ mức 3
19 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã Lộc Tấn Giáo dục - Đào tạo (X) 20 218 Nộp hồ sơ mức 4
20 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Lộc Tấn Giáo dục - Đào tạo (X) 20 216 Nộp hồ sơ mức 4