# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003197.000.00.00.H10 - 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Phú Trung Công an (X) 18569 Một phần
2 1.004194.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Phú Trung Công an (X) 19007 Một phần
3 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND Xã Phú Trung Công an (X) 18967 Một phần
4 1.002755.000.00.00.H10 - 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Phú Trung Công an (X) 19258 Một phần
5 1.010028.000.00.00.H10 - 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Phú Trung Công an (X) 18638 Một phần
6 1.010028.000.00.00.H10 - 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND Xã Phú Trung Công an (X) 18626 Một phần
7 1.004335.000.00.00.H10 - 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND Xã Phú Trung Công an (X) 18677 Một phần
8 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND Xã Phú Trung Công an (X) 19109 Một phần
9 2.002325 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 27748 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.002326 - 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 27002 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002327 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 26200 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND Xã Phú Trung Văn hóa thể thao (X) 22211 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND Xã Phú Trung Văn hóa thể thao (X) 19316 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND Xã Phú Trung Văn hóa thể thao (X) 20046 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND Xã Phú Trung Văn hóa thể thao (X) 20065 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 25678 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 20010 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 25156 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 28709 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 22542 Toàn trình Nộp hồ sơ