Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 4. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 14 14318 Nộp hồ sơ mức 3
2 5. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 14 12101 Nộp hồ sơ mức 3
3 6. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 122 17266 Nộp hồ sơ mức 3
4 7. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 18 14504 Nộp hồ sơ mức 3
5 8. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 17 15834 Nộp hồ sơ mức 3
6 9. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 20 15094 Nộp hồ sơ mức 3
7 10. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 14 13464 Nộp hồ sơ mức 3
8 11. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 17 10258 Nộp hồ sơ mức 3
9 12. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 89 12231 Nộp hồ sơ mức 3
10 13. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 13 12856 Nộp hồ sơ mức 3
11 14. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 9 15806 Nộp hồ sơ mức 3
12 15. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 122 16366 Nộp hồ sơ mức 3
13 16. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 17 16413 Nộp hồ sơ mức 3
14 17. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 15 14433 Nộp hồ sơ mức 3
15 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 21 9303 Nộp hồ sơ mức 3
16 19. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 21 3088 Nộp hồ sơ mức 3
17 20.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 21 10571 Nộp hồ sơ mức 3
18 20.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 20 3319 Nộp hồ sơ mức 3
19 21.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 21 9277 Nộp hồ sơ mức 3
20 21.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Thống Nhất Lao động - TBXH (X) 20 3392 Nộp hồ sơ mức 3