CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002325.000.00.00.H10 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 29007 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn Xã Tiến Hưng Hộ tịch (X) 36949 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tiến Hưng Hộ tịch (X) 34831 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tiến Hưng Hộ tịch (X) 55562 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tiến Hưng Hộ tịch (X) 27928 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Xã Tiến Hưng Hộ tịch (X) 18563 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Xã Tiến Hưng Hộ tịch (X) 18186 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Tiến Hưng Đất đai (X) 39396 Một phần
9 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Xã Tiến Hưng Giao thông vận tải (X) 23964 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tiến Hưng Giao thông vận tải (X) 23132 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tiến Hưng Giao thông vận tải (X) 24997 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Xã Tiến Hưng Giao thông vận tải (X) 24030 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Xã Tiến Hưng Giao thông vận tải (X) 24022 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Xã Tiến Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 16140 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Xã Tiến Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 16143 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Xã Tiến Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 15966 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Xã Tiến Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 16665 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Tiến Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 16932 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Tiến Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 17430 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) Xã Tiến Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 17811 Một phần Nộp hồ sơ