CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 33062 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 55562 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 36949 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 39545 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 46383 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 32584 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 33671 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 33680 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND Xã Phú Trung Lao động - TBXH (X) 28112 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 32217 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 34379 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 32191 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 32014 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 30959 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 39003 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 29562 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 31236 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 30669 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 31951 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Phú Trung Hộ tịch (X) 32465 Một phần Nộp hồ sơ