Bổ sung hồ sơ khi nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1 : Đăng nhập

Bước 2 : Bấm Vào mục [HỒ SƠ CỦA BẠN]

Bước 3 : Bấm vào mục [Hồ sơ chờ bổ sung] để kiểm tra danh sách

Bước 4 : Tìm  tới hồ sơ cần bổ sung và bấm vào vào nút [bổ sung hồ sơ]

Bước 5 : Hoàn thiện hồ sơ theo lý do yêu cầu bổ sung và tải lên tệp đính kèm

Bước 6 : Bấm nút [BỔ SUNG HỒ SƠ]

TIN LIÊN QUAN

2
08 Tháng Giêng 2018

Đăng nhập

3
08 Tháng Giêng 2018

Nộp hồ sơ

5
19 Tháng Mười Hai 2017

Đăng ký tài khoản