Xác nhận hồ sơ khi nộp trực tuyến

Bước 1 : Đăng nhập 

Bước 2 : Bấm Vào mục [HỒ SƠ CỦA BẠN]

Bước 3 : Bấm vào mục [Hồ sơ chờ xác nhận] để kiểm tra danh sách

Bước 4 : Tìm  tới hồ sơ cần xác nhận nộp và bấm vào vào nút [Đồng ý nộp hồ sơ]

Bước 6 : Xem lại thông tin nộp và bấm nút [Đồng ý nộp hồ sơ]

TIN LIÊN QUAN

3
08 Tháng Giêng 2018

Đăng nhập

4
08 Tháng Giêng 2018

Nộp hồ sơ