Danh sách số nhánh của các quầy hướng dẫn tại Trung tâm Hành chính công Bình Phước

Trung tâm Hành chính công xin thông báo về việc bố trí lại vị trí các quầy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và số điện thoại liên hệ của các bộ phận tại Trung tâm Hành chính công như sau:

Số điện thoại: 0271.6254.888

Đơn vị/Bộ phận

Số quầy

Số máy lẻ
(gọi qua tổng đài: 0271.6254888)

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

01

201

Sở Nội vụ

02

202

Bảo hiểm xã hội

03

203

Lĩnh vực quản lý Chứng minh nhân dân

(Công an tỉnh)

05

205

Con dấu, kinh doanh có điều kiện…
(Công an tỉnh)

06

206

Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

(Công an tỉnh)

07

207

Thu phí

08

208

Quẩy tổng hợp:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin & Truyền thông

Sở Khoa học Công nghệ

Sở Ngoại vụ

09

209

Sở Tư Pháp 10 211

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

211

Bưu điện

12

212

Sở Y tế

13

213

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
(Sở Y tế)

14

214

Sở Giao thông vận tải

16

216

Sở Giao thông vận tải

17

217

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
(Sở Kế hoạch & Đầu tư)

18

218

Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại,Vốn đầu tư...
(Sở Kế hoạch & Đầu tư)

19

219

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
(Sở Kế hoạch & Đầu tư)

20

220

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
(Sở Kế hoạch & Đầu tư)

21

221

Ban Quản lý Khu kinh tế

22

222

Cục Thuế tỉnh

23

223

Sở Công Thương

24

224

Sở Xây Dựng

25

225

Lĩnh vực Đất đai
Sở Tài Nguyên Môi Trường

26

226

Lĩnh vực Đất đai

Sở Tài Nguyên Môi Trường

27

227

Nước, Khoáng sản, Môi trường
Sở Tài Nguyên Môi Trường

28

228

 

29

229

Trả kết quả

31

231

Trả kết quả

34

234

Khiếu nại, tố cáo
(Bộ phận kiểm tra và giám sát)

 

241

Khiếu nại, tố cáo
(Bộ phận kiểm tra và giám sát)

 

242

Kế toán

 

243

PGĐ Đỗ Xuân Đăng

 

244

PGĐ Bùi Gia Khánh

 

245

TIN LIÊN QUAN