Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã ký Quyết định số 2264/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trước đó, ngày 20/01/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Tải về Quyết định số 2264/QĐ-UBND

TIN LIÊN QUAN