Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 01: Cá nhân là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đề nghị lập hồ sơ hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cá nhân điền vào mẫu tờ khai theo hướng dẫn của BCH Quân sự xã, photo các hồ sơ liên quan (không cần công chứng) nộp trực tiếp hồ sơ tại Ban chỉ huy quân sự xã.

- Bước 03: UBND cấp xã tổ chức họp Hội nghị liên tịch của thôn, ấp và Hội nghị BCH Hội cựu chiến binh (có biên bản cuộc họp) chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Bước 03: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hồ sơ tại Ban chỉ huy quân sự xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân.

- Bản sao một trong những giấy tờ sau: Lý lịch Đảng, Lý lịch cán bộ, Bản trích 63, Lý lịch quân nhân, hoặc các giấy tờ liên quan như: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, bổ nhiệm, phong thăng hàm, điều động, giao nhiệm vụ, Huân huy chương kháng chiến . . .

- Nếu đối tượng không còn các giấy tờ liên quan thì bổ sung xác nhận của 02 người cùng công tác.

- Biên bản Hội nghị liên tịch của thôn, ấp

- Biên bản Hội nghị BCH Hội cựu chiến binh xã.

- Công văn đề nghị hưởng chế độ của UBND xã.

* Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hộ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân                                                              

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động, TB và XH; UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Hội cựu chiến binh, cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận  và đề nghị của UBND xã

h. Lệ phí: không                                       

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có một trong những giấy tờ sau: Lý lịch Đảng, Lý lịch cán bộ, Bản trích 63, Lý lịch quân nhân, hoặc các giấy tờ liên quan như: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, bổ nhiệm, phong thăng hàm, điều động, giao nhiệm vụ, Huân huy chương kháng chiến . . .

- Nếu đối tượng không còn các giấy tờ liên quan thì bổ sung xác nhận của 02 người cùng công tác.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về  thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương..

- Thông tư Liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính về  thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

 

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản khai cá nhân Tải về biểu mẫu Tải về biểu mẫu
2 Một trong những giấy tờ sau: Lý lịch Đảng, Lý lịch cán bộ, Bản trích 63, Lý lịch quân nhân, hoặc các giấy tờ liên quan như: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, bổ nhiệm, phong thăng hàm, điều động, giao nhiệm vụ, Huân huy chương kháng chiến . . .
3 Nếu đối tượng không còn các giấy tờ liên quan thì bổ sung xác nhận của 02 người cùng công tác.
4 Biên bản Hội nghị liên tịch của thôn, ấp
5 Biên bản Hội nghị BCH Hội cựu chiến binh xã.
6 Công văn đề nghị hưởng chế độ của UBND xã.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Bản khai cá nhân Tải về biểu mẫu
2 Bản sao một trong những giấy tờ sau: Lý lịch Đảng, Lý lịch cán bộ, Bản trích 63, Lý lịch quân nhân, hoặc các giấy tờ liên quan như: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, bổ nhiệm, phong thăng hàm, điều động, giao nhiệm vụ, Huân huy chương kháng chiến . . . Tải về biểu mẫu
3 Nếu đối tượng không còn các giấy tờ liên quan thì bổ sung xác nhận của 02 người cùng công tác. Tải về biểu mẫu
4 Biên bản Hội nghị liên tịch của thôn, ấp Tải về biểu mẫu
5 Biên bản Hội nghị BCH Hội cựu chiến binh xã. Tải về biểu mẫu
6 Công văn đề nghị hưởng chế độ của UBND xã Tải về biểu mẫu
7 * Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Tải về biểu mẫu