Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 15202 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 11881 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 6176 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7273
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 3 29077
6 Đăng ký khai tử Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 6882 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 5 6981
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 5 7672
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 5 7182
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 5963
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 6302
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 7 5003
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7065
14 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 6710
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7548
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7216
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 3 7391
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 5 7189 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 6531
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 6906 Nộp hồ sơ mức 3