Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2. Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 10 231 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 12 219 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 201 Nộp hồ sơ mức 3
4 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Đồng Phú Văn hóa Thông tin 10 2188
5 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1134
6 Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 973
7 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Giám định thương mại 4 179 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Thương mại quốc tế 5 172 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 Thông báo Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Sở Công thương Quản lý cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 5 533 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp. Sở Công thương Xây dựng cơ bản 14 589
11 Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện 5 1029
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 5 882
13 Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 KV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Sở Công thương Điện, Năng Lượng 12 200 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 4 187
15 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương Vật liệu nổ Công nghiệp 3 885 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Sở Công thương An toàn thực phẩm (SCT) 7 309
17 2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 8 204 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 2. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 13 714 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 Cấp giấy phép xuất bản Bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 5 578 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 5 1091 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4