Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 21. Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 257 Nộp hồ sơ mức 3
2 22 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 279 Nộp hồ sơ mức 3
3 23. Cấp giấy phép phổ biến phim Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 671 Nộp hồ sơ mức 3
4 24. Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 1075 Nộp hồ sơ mức 3
5 25. Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 307
6 26. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 285 Nộp hồ sơ mức 3
7 27. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 638 Nộp hồ sơ mức 3
8 28. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 1227 Nộp hồ sơ mức 3
9 29. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 278 Nộp hồ sơ mức 3
10 30. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 1053 Nộp hồ sơ mức 3
11 31. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 1326 Nộp hồ sơ mức 3
12 32. Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 1063 Nộp hồ sơ mức 3
13 33. Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 210 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 34. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 15 197 Nộp hồ sơ mức 3
15 35. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2,5 210 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 36. Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 108 Nộp hồ sơ mức 3
17 37. Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 211 Nộp hồ sơ mức 3
18 38. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 416 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 39. Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 223 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 40. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 250 Nộp hồ sơ mức 3