Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND Thành phố Đồng Xoài Tư pháp 1 3411
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Thành phố Đồng Xoài Tư pháp 1 5430
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Thành phố Đồng Xoài Tư pháp 1 5077
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Thành phố Đồng Xoài Tư pháp 1 4539
5 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND Thành phố Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường 45 729
6 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Thành phố Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường 20 2081
7 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu UBND Thành phố Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường 20 1969
8 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Thành phố Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường 20 1210
9 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Cấp giấy sai). UBND Thành phố Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường 70 1660
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2771
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3302
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3361
13 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 30 4792
14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2404
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3105
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3672
17 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2264 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2780 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3528 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3242