Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 20 1432
2 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Quang Minh TTHC bãi bỏ 35 877
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Lương Lĩnh vực Hộ tịch 1 6336
4 Xác nhận vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn Lĩnh vực tín dụng 30 261
5 Xác nhận vay vốn giải quyết việc làm Lĩnh vực tín dụng 30 234
6 Xác nhận vay vốn xóa đói giảm nghèo Lĩnh vực tín dụng 30 212
7 Xác nhận vay vốn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường Lĩnh vực tín dụng 30 290
8 Xác nhận vay vốn học sinh, sinh viên Lĩnh vực tín dụng 1 333
9 Xác nhận tình hình thân nhân gia đình liệt sỹ UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 5 1106
10 Cấp sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình. UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 3 737
11 Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học. UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 7 1503
12 Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND xã Đồng Nơ TTHC bãi bỏ 20 796
13 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc UBND xã Đồng Nơ TTHC bãi bỏ 5 2068
14 Giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND xã Đồng Nơ TTHC bãi bỏ 15 742
15 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 25 5012
16 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 1171
17 6.Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục thuế Bình Phước Hồ sơ khai thuế 5 758
18 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 9 107
19 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Bù Đốp Tài nguyên & Môi trường 20 2261
20 1.2 (15 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 194 Nộp hồ sơ mức 3