Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch TT Tân Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 5574
2 Xác nhận vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn Lĩnh vực tín dụng 30 254
3 Xác nhận vay vốn giải quyết việc làm Lĩnh vực tín dụng 30 230
4 Xác nhận vay vốn xóa đói giảm nghèo Lĩnh vực tín dụng 30 209
5 Xác nhận vay vốn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường Lĩnh vực tín dụng 30 282
6 Xác nhận vay vốn học sinh, sinh viên Lĩnh vực tín dụng 1 327
7 Xác nhận tình hình thân nhân gia đình liệt sỹ UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 5 1089
8 Cấp sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình. UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 3 727
9 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Quang Minh TTHC bãi bỏ 35 836
10 Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học. UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 7 1484
11 Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND xã Đồng Nơ TTHC bãi bỏ 20 779
12 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc UBND xã Đồng Nơ TTHC bãi bỏ 5 2055
13 Giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND xã Đồng Nơ TTHC bãi bỏ 15 731
14 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 1162
15 6.Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 754
16 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 9 104
17 Chứng thực di chúc TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 8417
18 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 11944
19 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11866
20 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 27356