Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 8. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 109
2 13. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 70 79
3 5. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 30 98
4 3. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 150
5 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 30 70
6 4. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện Trong ngày 123
7 4.1 Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 102
8 4.2 Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 75
9 6.7T Thủ tục cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 72
10 6.8 Thủ tục cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 18 71
11 7. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện Trong ngày 96
12 7.1T - (Không in GCN QSDĐ)- Đăng ký biến động QSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào DNTN Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 81
13 7.2T - ( CÓ IN GCN QSDĐ)- ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QSDĐ, QSH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI; XỬ LÝ NỢ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, GÓP VỐN; KÊ BIÊN, ĐẤU GIÁ QSDĐ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN; CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP TỔ CHỨC; THỎA THUẬN HỢP NHẤT HOẶC PHÂN CHIA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CỦA VỢ VÀ CHỒNG, CỦA NHÓM NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT; CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀO DNTN Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 60
14 9T. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 77
15 D11. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 68
16 12. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 61
17 D14. Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 70
18 14.1 Có in giấy : Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 73
19 D15. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 25 68
20 15. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 147