Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 45. Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 25 34
2 46. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 28
3 47. Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 15 33
4 48. Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 2 23
5 49. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 22 30
6 50. Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 1 30
7 51. Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) Trong ngày 31
8 52. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 31
9 53. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 2 34
10 54. Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 3 30
11 55. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 17 25
12 56. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 5 23
13 57. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) Trong ngày 29
14 58. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 2 34
15 59. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 17 4