Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 25 159
2 65. Giám định vết thương còn sót Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 25 147
3 66. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 15 149
4 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 20 154
5 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 15 155
6 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ. Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 45 156
7 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 20 156
8 Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 40 140
9 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) Trong ngày 147
10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 20 147
11 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 20 153
12 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 20 153
13 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 35 150
14 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 25 174
15 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 2 167