Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 1 5997
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 15 8102
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 1 6578
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 15 6861
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 15 8144
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 5 8
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Thị xã Bình Long Tư pháp 3 6422
8 Đăng ký giám hộ cử Thị xã Bình Long Tư pháp 5 7722
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 2 8309
10 Thay đổi hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp 3 6057
11 Cải chính hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp 3 6620
12 Bổ sung hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp 1 7528
13 Xác định lại dân tộc Thị xã Bình Long Tư pháp 3 3878