Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 3 577 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 3 481 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 3 1198 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 3 337 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 3 303 Nộp hồ sơ mức 4