CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 NOTUPDATE - 7. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Luật sư 416 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 NOTUPDATE - 8. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Luật sư 441 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.002384.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Luật sư 403 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.002010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 686 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.002032.000.00.00.H10 - 2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 575 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.002055.000.00.00.H10 - 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Tư pháp Luật sư 507 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.002079.000.00.00.H10 - 4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty Luật Hợp danh Sở Tư pháp Luật sư 560 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.002099.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 488 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.002153.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 498 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.002181.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 513 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.002198.000.00.00.H10 - 11. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 518 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.002218.000.00.00.H10 - 2. Hợp nhất công ty luật. Sở Tư pháp Luật sư 470 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.002234.000.00.00.H10 - 3. Sáp nhập Công ty luật Sở Tư pháp Luật sư 457 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.002398.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký hoạt động của Công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ Công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 471 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.002368.000.00.00.H10 - 22. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 344 4 Nộp hồ sơ mức 4