Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 7 103 Nộp hồ sơ mức 4
2 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 5 125 Nộp hồ sơ mức 4
3 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 10 125 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 7 115 Nộp hồ sơ mức 4
5 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 20 148 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 10 125 Nộp hồ sơ mức 4
7 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 3 123 Nộp hồ sơ mức 4
8 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 15 125 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 7 128 Nộp hồ sơ mức 4
10 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 15 119 Nộp hồ sơ mức 4
11 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 7 125 Nộp hồ sơ mức 4
12 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 15 112 Nộp hồ sơ mức 4
13 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 7 130 Nộp hồ sơ mức 4